Bezedná miska

Naša misa je bezodná, naša planéta nie je

Podstatou podnikania by mal byť zisk. Je však zisk niečo, čo prináša zisk dnes na úkor zajtrajších nákladov? V spoločnosti Bottomless Bowl si myslíme, že nie. Že sa na zisk musíme pozerať z udržateľného hľadiska a že musíme podnikať spôsobom, ktorý zohľadňuje aj vplyv nášho podnikania na naše okolie, na životné prostredie a na našu budúcnosť.

Udržateľnosť nie je len o ekológii. Náš pohľad na udržateľnosť celkom dobre vystihuje čoraz známejšia skratka ESG. Zahŕňa všetky podstatné veci:

E = Environmental, t. j. ekológia a životné prostredie.

S = Social, t. j. sociálna zodpovednosť

G = správa a riadenie

Všetci žijeme na tej istej planéte. Inú nemáme a napriek rôznym vedecko-fantastickým teóriám pravdepodobne ani mať nebudeme. Preto sa k tej našej musíme správať zodpovedne.
Svoju planétu sme nezdedili po našich predkoch. Naopak, požičali sme si ju od našich detí...

V Bezodnej miske si to veľmi dobre uvedomujeme a snažíme sa podľa toho aj konať.

E = environmentálny

Písmeno E v slove ESG znamená životné prostredie. Je to bezpochyby najdôležitejšia časť udržateľnosti, bez toho, aby sme chceli znižovať význam ostatných. Preto v našom podnikaní kladieme veľký dôraz na ekológiu a životné prostredie.

E = energia

Robíme všetko pre to, aby sme nakupovali energiu z obnoviteľných zdrojov. Zároveň využívame teplo z centrálneho vykurovania, ktoré sa ukázalo ako najudržateľnejší zdroj. Samozrejme, potom znižujeme energetickú náročnosť našich závodov, používame LED svetelné zdroje, dobré tepelné hospodárstvo budov atď.

E = balenie

Ako e-shop používame pri svojej činnosti veľké množstvo obalov. Preto je pre nás zásadne dôležité dobre s nimi hospodáriť. Recyklujeme 100 % obalov, v ktorých dostávame tovar, a v drvivej väčšine ich používame na výrobu ekologických výplní obalov, v ktorých tovar odosielame. Týmto spôsobom sme úplne eliminovali používanie plastových výplní.

Na samotné balenie našich balíkov používame len recyklovaný a recyklovateľný papier. A plastové lepiace pásky sme úplne nahradili papierovými. Obe tieto riešenia sú síce drahšie, čo sa týka materiálov aj práce baličov, ale konečný výsledok z hľadiska udržateľnosti je zásadne lepší a teraz už vieme, že od tohto riešenia neodstúpime.

E = papier

Od roku 2022 sme prestali distribuovať tlačené faktúry. Náš systém teraz generuje elektronickú faktúru, ktorú posielame e-mailom, a navyše ju má používateľ k dispozícii vo svojom používateľskom konte. Mesačne sa tak ušetria desiatky tisíc strán papiera. Distribúciu tlačeného objednávkového listu sme zatiaľ zachovali, ale prešli sme na recyklovaný papier.

E = doprava

Neoddeliteľnou súčasťou našej logistiky je preprava tovaru k vám, našim zákazníkom. Tu sa môžeme vyhnúť určitému zaťaženiu životného prostredia, ale na našich dopravcov máme veľmi prísne požiadavky a vyberáme si takých, ktorí majú rovnaký názor na udržateľnosť ako my. Preto cestujeme len s dvoma starostlivo vybranými dopravcami, spoločnosťami DPD a PPL, ktoré patria medzi najväčšie vo svojom odbore a už teraz kladú veľký dôraz na environmentálny aspekt svojho podnikania.

E = vozový park

Od roku 2022 sa pri obnove nášho vozového parku zameriame na hybridné, plug-in hybridné alebo elektrické vozidlá. Hoci sme na začiatku tohto procesu, prvá obnova v tomto zmysle sa už uskutočnila.

E = dodávatelia

V našom pohľade na udržateľnosť zohráva dôležitú úlohu aj výber tovaru, ktorý predávame, a jeho dodávateľov. Sme známi svojím sloganom, že "nepredávame nič, čo by sme nedali vlastným zvieratám". Toto kritérium kvality vyradilo z nášho sortimentu množstvo komerčne úspešných výrobkov jednoducho preto, že by sme nimi sami nikdy nekŕmili. A ideme ešte ďalej a na naše portfólio výrobkov sa pozeráme z hľadiska udržateľnosti. Ak existuje alternatíva z miestnych zdrojov, snažíme sa vylúčiť tovar, ktorý bol k nám prepravovaný na veľké vzdialenosti, a za posledné dva roky sme znížili podiel transkontinentálneho tovaru v našom sortimente o 15 %.

Ako jedni z prvých na trhu sme do svojho portfólia zaradili udržateľný rad BRIT CARE SUSTAINABLE, ktorý sa vyrába v Českej republike, pochádza z miestnych zdrojov, distribuuje sa v recyklovateľných obaloch, výrobca pri jeho výrobe znížil emisie na nevyhnutné minimum a všetky zvyšné emisie sú kompenzované výsadbou nových stromov. Okrem toho sú suroviny na výrobu starostlivo vyberané s ohľadom na ich vplyv na životné prostredie a revolučným spôsobom je v nich ako jedna z hlavných zložiek zahrnutý INSECT (hmyzí proteín). Hmyzí proteín má zásadný význam z hľadiska udržateľnosti a budeme sa s ním stretávať čoraz častejšie.

S = sociálny

Dôležitým prvkom udržateľnosti je aj uvedomenie si, že naše podnikanie prebieha v rámci celej spoločnosti. Neziskové organizácie považujeme za mimoriadne dôležitú súčasť spoločnosti, ktorá vykonáva dlhý zoznam veľmi dôležitých služieb pre spoločnosť.

V našom podnikaní sú najviditeľnejšou súčasťou tejto práce psie útulky. Drvivú väčšinu z nich prevádzkujú neziskové organizácie a bez nich si túto prácu nevieme predstaviť. Preto sa snažíme útulkom pomáhať materiálne aj finančne. Podporujeme ich viacero. Pravidelne spolupracujeme najmä s Pesoklubom Dobříš, psím hospicom Psí cesta František, útulkom Jimlín, podporujeme napríklad Šťasnú srdiečka, Hope for 4 Paws, Zvíře tísni, Srdcom pre kočky, na Slovensku Cesta za domovom a ďalšie organizácie.

Viac o práci útulkov sa dozviete aj v našich podcastoch s Luciou Oplíštilovou ( Útulok Dobříš) alebo Janou Hrstkovou ( Psí hospic Psí cesta František).

Pred niekoľkými rokmi sme sa stretli s problémom výživy psov bez domova, najmä v zimnom období. Psí partneri sú pre bezdomovcov často všetkým a charitatívne organizácie im často nemôžu pomôcť, pretože potravinové banky sú určené len pre ľudí. Zásobovanie charitatívnych organizácií granulami sa preto stalo pravidelnou súčasťou našej práce. Túto aktivitu realizujeme v spolupráci s Charitou Beroun a pražským strediskom Nádej.

Viac o práci Centra Naděje sa dozviete v našom podcaste s Martinou Blažkovou.

G = správa vecí verejných

Náš prístup k udržateľnosti podporuje samotné vedenie. Naši majitelia od začiatku kladú dôraz na otázky udržateľnosti. Súčasťou udržateľného riadenia je však aj prístup spoločnosti k dodávateľom, zákazníkom a vlastným zamestnancom.

Snažíme sa vybudovať spoločnosť, ktorá sa správa zodpovedne, pre ktorú je radosť pracovať a s ktorou je radosť spolupracovať.

Ďakujeme vám, našim zákazníkom, že nás na tejto ceste podporujete.