Udržateľnosť

Bezedná miska

Naše Miska je bezedná, naše planeta nikoli

Podstatou podnikání by měl být profit. Je ale profitem něco, co přinese zisk dnes, na úkor zítřejších nákladů? V Bezedné misce si myslíme, že ne. Že na profit musíme pohlížet z hlediska udržitelnosti, a musíme si v podnikání počínat tak, abychom brali ohled i na to, jaký má naše podnikání vliv na naše okolí, na životní prostředí a na naši budoucnost.

Udržitelnost není jen ekologie. Náš pohled na udržitelnost docela dobře vystihuje čím dál známější zkratka ESG. V ní je zahrnuto vše podstatné:

E = Environmental, tedy ekologie a životní prostředí

S = Social, tedy společenská odpovědnost

G = Governance, tedy způsob řízení

Všichni žijeme na stejné planetě. Žádnou jinou nemáme, a ani přes různé sci-fi teorie zřejmě mít nebudeme. Proto se k té své musíme chovat odpovědně.
Naši planetu jsme nezdědili od našich předchůdců. Naopak jsme si ji vypůjčili od našich dětí...

V Bezedné misce si to velmi dobře uvědomujeme, a snažíme se podle toho chovat.

 

E = environmental

 

Písmeno E ve zkratce ESG reprezentuje životní prostředí. To je bezpochyby nejdůležitější součást udržitelnosti, aniž bychom chtěli snižovat význam těch ostatních. Na ekologii a životní prostředí proto klademe v našem podnikání vysoký důraz.

 

E = energie

Děláme maximum pro to, abychom nakupovali energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň využíváme teplo z centrálního teplovodu, které nám jako zdroj vyšlo z hlediska udržitelnosti jako nejvýhodnější. Samozřejmostí je pak snižování energetických nároků našich provozů, využití LED zdrojů světel, dobrého tepelného managementu budov a podobně.

 

 

E = obaly

Jako e-shop využíváme ke svému podnikání velké množství obalů. Je pro nás tedy zásadně důležité s nimi dobře hospodařit. Obaly, ve kterých přijímáme zboží ze 100% recyklujeme, v drtivé míře z nich vyrábíme ekologické výplně pro balíky, v nichž expedujeme zboží. Zcela jsme tak odbourali používání plastových výplní.

Samotné obaly pro naše balíky používáme výhradně z recyklovaného, a recyklovatelného papíru. A plastové lepící pásky jsme zcela nahradili papírovými. Obě tato řešení jsou dražší jak z hlediska materiálu tak z hlediska investované práce baličů, nicméně výsledný efekt z hlediska udržitelnosti je zásadně lepší, a dnes již víme, že z tohoto řešení nebudeme ustupovat.

 

E = papír

Od roku 2022 jsme přestali distribuovat tištěné faktury. Náš systém nyní vygeneruje fakturu elektronickou, kterou zasíláme e-mailem, navíc jí má uživatel k dispozici ve svém uživatelském účtu. Díky tomu šetříme desítky tisíc stránek papíru měsíčně. Zachovali jsme prozatím distribuci tištěného dopisu k objednávce, tu jsme však převedli na recyklovaný papír.

 

E = doprava

Nedílnou součástí naší logistiky je doprava zboží k vám, našim zákazníkům. Zde se určité zátěži na životní prostředí nevyhneme, ale na naše dopravce máme velice tvrdé nároky, a vybíráme si takové, kteří se na udržitelnost dívají stejně jako my. I proto jezdíme pouze se dvěma, pečlivě vybranými dopravci, a to s DPD a PPL. Oba patří k největším ve svém oboru, a již dnes kladou obrovský důraz na ekologický aspekt svého podnikání.

 

E = vozový park

Od roku 2022 se při obnově vozového parku soustředíme na hybridní, plug-in hybridní, popřípadě elektromobilní vozy. Byť jsme na počátku tohoto procesu, první obnova v tomto smyslu již proběhla.

 

E = dodavatelé

Důležitou roli v našem pohledu na udržitelnost hraje rovněž výběr zboží, které prodáváme, a jeho dodavatelů. Jsme známí naším sloganem, že „neprodáváme nic, co bychom nedali vlastním zvířatům“. Toto kvalitativní kritérium z naší nabídky vyřadilo celou řadu komerčně úspěšných produktů prostě proto, že bychom jimi sami nikdy nekrmili. A jdeme ještě dál, díváme se na naše portfolio produktů i z hlediska udržitelnosti. Pokud existuje alternativa z lokálních zdrojů, snažíme se eliminovat zboží, jež k nám bylo transportováno na dlouhé vzdálenosti, a v posledních dvou letech jsme snížili podíl transkontinentálního zboží v naší nabídce o 15%.

Mezi prvními na trhu jsme zařadili do našeho portfolia udržitelnou řadu BRIT CARE SUSTAINABLE, která je vyráběna v České republice, z lokálních zdrojů, je distribuována v recyklovatelných obalech, výrobce při její výrobě snížil emise na zcela nezbytnou minimální míru, a veškeré zbývající emise kompenzuje výsadbou nových stromů. Suroviny pro výrobu jsou navíc pečlivě vybírány s ohledem na jejich vliv na životní prostředí, a revolučně je zde zařazen INSECT (hmyzí protein) jako jedna z hlavních složek. Hmyzí protein je z hlediska udržitelnosti zásadně důležitý, a budeme se s ním setkávat stále více.

S = Social

 

Důležitým prvkem udržitelnosti je také uvědomění, že se naše podnikání odehrává v rámci celé společnosti. Jako nesmírně důležitou součást společnosti vnímáme neziskové organizace, které pro společnost vykonávají dlouhou řadu velice důležitých služeb.

V našem oboru jsou nejviditelnější částí této práce psí útulky. Jejich drtivou většinu provozují právě neziskovky, a bez jejich práce si vůbec neumíme tuto činnost představit. Proto se snažíme útulkům pomáhat, jak materiálně tak finančně. Podporujeme jich celou řadu. Pravidelnou spolupráci máme zejména s Pesoklubem Dobříš, psím hospicem Psí cesta František, a útulkem Jimlín, podporujeme například Šťasná srdíčka, Naději pro 4 tlapky, Zvíře tísni, Srdcem pro kočky, na Slovensku pak Cestu za domovom, a další organizace.

Více o práci útulků se můžete dozvědět i v našich podcastech s Lucií Oplíštilovou (Útulek Dobříš), či s Janou Hrstkovou (Psí hospic Psí cesta František).

Před několika lety jsme se setkali s problémem výživy psů bezdomovců, zejména v zimě. Psí parťáci jsou pro bezdomovce často vším, a charitativní organizace jim často neumí pomoct, protože potravinové banky jsou jen pro lidi. Zásobování charit granulemi se proto stalo naší pravidelnou náplní. Tuto činnost provozujeme ve spolupráci s Charitou Beroun a pražským centrem Naděje.

Více o práci centra Naděje se můžete dozvědět i v našem podcastu s Martinou Blažkovou.

 

G = governance

 

Náš přístup k udržitelnosti má v naší firmě podporu samotného vedení. Naši majitelé kladou na témata udržitelnosti důraz od samého počátku. Součástí udržitelného řízení společnosti je ale i její přístup k dodavatelům, zákazníkům i vlastním zaměstnancům.

Snažíme se budovat firmu, která se chová odpovědně, ve které je radost pracovat, a se kterou je radost spolupracovat.

 

Děkujeme vám, našim zákazníkům, že nás na této cestě podporujete.