Sponzorujeme

Bezedná miska

Ako možno viete z našich sociálnych sietí, Bezodná miska štedro podporuje útulky. Podporou sa zaoberáme od samého začiatku našej práce, máme ju zapísanú v DNA a je to činnosť, ktorá nás v našej práci nesmierne napĺňa. Prácu útulkov si nesmierne vážime. Sami máme v Bezednej miske v starostlivosti niekoľko útulkov, s útulkami sme v pravidelnom kontakte a snažíme sa našu pomoc čo najlepšie zacieliť na konkrétne potreby každého útulku. Tu predstavujeme útulky, s ktorými aktívne a dlhodobo spolupracujeme. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o psíkoch v týchto útulkoch a podporiť každého psíka v nich. Ľudia, ktorí sa o tieto útulky starajú, to robia vo svojom voľnom čase, po práci. Bez ich práce by to nebolo možné.


Jimlínsky útulok | Farská charita Beroun | Dobříšský psí útulok | Staň sa lámačom sŕdc | Šťastná srdiečka, z.s. | Cesta za domovom | Srdcom pre mačky, z.s. | Kočičáreň u Sofinky


Celkovo vyzbierané prostriedky: 122 160 CZK


Celkovo darovaných: 5 288 kg potravín


Svojím nákupom v Bezodnej miske máte možnosť prispieť útulkom. Na konci mesiaca vždy spočítame všetky peniaze a spravodlivo ich rozdelíme medzi útulky. Nezabudnite sledovať túto radostnú udalosť na našich sociálnych sieťach . Ako to urobiť? Stačí v nákupnom košíku zaškrtnúť, že chcete útulkom darovať 20Kč.

Samozrejme, že útulkom pomáhame aj nad rámec vašich darov, ale vaše príspevky sú dôležité a pomáhajú nám pomôcť viac, ako by sme dokázali sami. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami!


2023


január: 20 000 Sk, február: 19 000 Sk, marec: 23 000 Sk , apríl: 18 760 Sk , máj: 21 440 Sk, jún: 19 960 Sk.